e-hvtd v2.0 (9175)

嬌娘 kiều nương
♦Người con gái đẹp, đàn bà đẹp. ◇Kiều Cát : Giá kiều nương kháp tiện tự Thường Nga li nguyệt điện, thần nữ xuất Vu Hạp 便殿, (Kim tiền kí ) Người đẹp đó giống như Hằng Nga ở cung trăng xuống, như tiên nữ ở núi Vu Sơn ra.