e-hvtd v2.0 (9175)

嗅覺 khứu giác
♦Cơ quan trong khang mũi (người ta hoặc động vật khác) có thể phân biệt được các mùi (thơm, thối...). § Cũng gọi là xú giác .