e-hvtd v2.0 (9175)

孔子 khổng tử
♦Tiếng tôn xưng Khổng Khâu .