e-hvtd v2.0 (9175)

孔廟 khổng miếu
♦Miếu thờ Khổng Tử .