e-hvtd v2.0 (9175)

孔孟 khổng mạnh
Khổng Tử Mạnh Tử gọi chung. Là hai người đại biểu của nhà Nho. ◇Vương An Thạch : Thê thê Khổng Mạnh táng Lỗ Trâu, Hậu thủy trác lạc xưng Kha Khâu , (Khốc Mai Thánh Du ).