e-hvtd v2.0 (9175)

困苦 khốn khổ
♦Nghèo khốn, cực khổ. ☆Tương tự: bần khốn , khốn nan , tật khổ , gian nan , gian khổ .