e-hvtd v2.0 (9175)

契兄弟 khế huynh đệ
♦Bạn bè kết làm anh em.