e-hvtd v2.0 (9175)

契友 khế hữu
♦Bạn bè tính tình hợp nhau. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tùng hữu tâm phúc khế hữu nhị nhân: Pháp Chánh, Mạnh Đạt. Thử nhị nhân tất năng tương trợ : , . (Đệ lục thập hồi) Tùng tôi có hai người bạn tâm đầu ý hợp: Pháp Chánh, Mạnh Đạt. Hai người này thế nào cũng giúp đỡ được.