e-hvtd v2.0 (9175)

雙回門 song hồi môn
♦Tập tục ngày xưa, một tháng sau khi kết hôn, người đàn bà mới cưới cùng đi với chồng về nhà thăm cha mẹ mình, gọi là song hồi môn .