e-hvtd v2.0 (9175)

寒微 hàn vi
♦Nghèo hèn. ◇Tấn Thư : Xuất tự hàn vi, hữu văn vũ tài cán , (Ngô Ngạn truyện ).