e-hvtd v2.0 (9175)

奸夫 gian phu
♦Người đàn ông thông dâm với người khác. Cũng viết là .