e-hvtd v2.0 (9175)

唯我獨尊 duy ngã độc tôn
♦Tương truyền Thích Ca Mâu-ni lúc mới sinh ra đời, bước đi bảy bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất nói: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn , Trên trời dưới trời, chỉ ta là cao quý.
♦Thường tục hiểu là cao ngạo tự đại. ☆Tương tự: mục không nhất thiết , mục trung vô nhân , mục vô dư tử , tự cao tự đại .