e-hvtd v2.0 (9175)

占上風 chiếm thượng phong
♦Ở vào chỗ có lợi thế. ◇Ba Kim : Quốc nội phản động thế lực chiếm thượng  phong, nhất phiến ô yên chướng khí , (Đàm ngã đích đoản thiên tiểu thuyết ).