e-hvtd v2.0 (9175)

單音語 đơn âm ngữ
♦Ngôn ngữ mà mỗi chữ là một âm. § Thí dụ tiếng Hoa là một đơn âm ngữ , khác với ngôn ngữ đa âm như tiếng Anh chẳng hạn.