e-hvtd v2.0 (9175)

團坐 đoàn tọa
♦Ngồi vây tròn lại với nhau. ◎Như: nhất quần tiểu bằng hữu đoàn tọa tại na lí xướng ca khiêu vũ, phi thường du khoái , .