e-hvtd v2.0 (9175)

圖書 đồ thư
♦Sách vở tài liệu, địa đồ thư tịch.
♦Gọi tắt của hà đồ lạc thư .
♦Một loại sách về sấm kí.