e-hvtd v2.0 (9175)

妒婦 đố phụ
♦Người đàn bà có tính hay ghen ghét.