e-hvtd v2.0 (9175)

圖利 đồ lợi
♦Mưu tính để đem lại lợi lộc cho mình. ☆Tương tự: mưu lợi , đầu cơ , thủ lợi , ngư lợi .