e-hvtd v2.0 (9175)

圖解 đồ giải
♦Dùng hình vẽ để giảng giải, phân tích.
♦Giải pháp dùng đồ biểu (tiếng Pháp: solution graphique).