e-hvtd v2.0 (9175)

定命 định mệnh
♦Số mệnh do trời sắp đặt. ☆Tương tự: định số , thiên mệnh .