e-hvtd v2.0 (9175)

定理 định lí
♦Chân lí không bao giờ biến đổi nữa.
♦Mệnh đề hay công thức đã được chứng minh là đúng, được coi như là nguyên lí hay quy tắc, gọi là định lí .