e-hvtd v2.0 (9175)

妙年 diệu niên
♦Thời thiếu niên.