e-hvtd v2.0 (9175)

地中海 địa trung hải
♦Tên một biển lớn ở phía nam châu Âu, nằm giữa ba châu Âu, Á và Phi (tiếng Pháp: Méditerrannée).