e-hvtd v2.0 (9175)

地雷 địa lôi
♦Mìn, chất tạc đạn chôn giấu dưới mặt đất, khi người hoặc xe đi ngang, chạm vào sẽ phát nổ sát hại.