e-hvtd v2.0 (9175)

地理 địa lí
♦Hình thế núi sông mặt đất. ◇Dịch Kinh : Ngưỡng dĩ quan ư thiên văn, phủ dĩ sát ư địa lí , (Hệ từ thượng ) Ngẩng lên mà xem thiên văn, cúi xuống mà xét địa lí.
♦Khoa học nghiên cứu về hình thể, hiện tượng, biến thái, tình trạng hành chánh phân chia biên giới trên địa cầu.