e-hvtd v2.0 (9175)

博物院 bác vật viện
♦Viện bảo tàng. § Nơi bảo tồn, nghiên cứu và trưng bày các vật phẩm thiên nhiên hoặc nhân tạo (về nghệ thuật, lịch sử, kĩ thuật...). § Cũng gọi là bác vật quán .