e-hvtd v2.0 (9175)

地誌 địa chí
♦Sách thời cổ biên chép về dân phong, sản vật, địa thế các địa phương. § Cũng viết là địa chí .