e-hvtd v2.0 (9175)

地震 địa chấn
♦Động đất. ☆Tương tự: địa động . ◇Hậu Hán Thư : Bính Thìn kinh sư địa chấn , (Hiếu Hoàn đế kỉ ).