e-hvtd v2.0 (9175)

地球 địa cầu
♦Trái đất. § Hành tinh lớn thứ ba trong Thái Dương hệ. Cũng viết là địa cầu .