e-hvtd v2.0 (9175)

大暑 đại thử
♦Khí trời rất nóng. ◇San hải kinh : Viên hữu đại thử, bất khả dĩ vãng , (Đại hoang tây kinh 西).
♦Tiết ngày 23 hoặc 24 tháng 7 dương lịch, trời nắng lớn.