e-hvtd v2.0 (9175)

大聲疾呼 đại thanh tật hô
♦Kêu lớn cấp bách, khiến cho người khác chú ý. ◇Ngũ đại sử bình thoại : Đại thanh tật hô viết: Chiêu Nghĩa Thị Trung đại quân đáo hĩ : (Đường sử , Quyển thượng).