e-hvtd v2.0 (9175)

大聲 đại thanh
♦Tiếng lớn, thanh âm hưởng lượng. ◎Như: đại thanh huyên hoa .