e-hvtd v2.0 (9175)

大夫 đại phu
♦Chức quan lớn, thời cổ Trung Hoa. ◎Như: Ngự sử đại phu , Quang lộc đại phu 祿.
♦Dưới triều Tống, tiếng tôn xưng người có một tài nghệ, một thuật gì rất đặc thù.
♦Họ kép (phức tính ). ◎Như: thời Hán có Đại Phu Đãn .