e-hvtd v2.0 (9175)

大風 đại phong
♦Gió lớn, bão.
♦Bệnh phong hủi nặng.
♦Một loài chim mạnh tợn. ◇Hoài Nam Tử : Chước đại phong ư Thanh Khâu chi trạch (Bổn kinh ) Bắn chim mạnh tợn ở đầm Thanh Khâu.