e-hvtd v2.0 (9175)

大法 đại pháp
♦Phép tắc cơ bản.
♦Pháp luật cơ bản của một quốc gia dân chủ, tức hiến pháp .