e-hvtd v2.0 (9175)

南非 nam phi
♦Miền nam châu Phi (South Africa).
♦Gọi tắt của Nam Phi Cộng Hòa Quốc .