e-hvtd v2.0 (9175)

多時 đa thời
♦Đã lâu. Cũng nói là đa thời gian .