e-hvtd v2.0 (9175)

多少 đa thiểu
♦Nhiều hay ít, bao nhiêu. ◇Mạnh Hạo Nhiên : Dạ lai phong vũ thanh, Hoa lạc tri đa thiểu , (Xuân hiểu ) Đêm qua (nghe) tiếng mưa gió, Hoa rụng không biết nhiều hay ít?
♦Nhiều lắm.
♦Hoặc nhiều hoặc ít. ◇Văn minh tiểu sử : Thị tang tử đích tình nghị, đa thiểu bang trợ ta, dã vị khả tri , , (Đệ tam thập nhất hồi) Đó là tình nghĩa xóm làng, giúp đỡ nhau hoặc nhiều hoặc ít, chưa biết được.