e-hvtd v2.0 (9175)

多音字 đa âm tự
♦Chữ gồm nhiều âm hợp thành, như trong tiếng Anh, tiếng Pháp, khác với chữ tiếng Hán, thuộc loại đơn âm tự.