e-hvtd v2.0 (9175)

吆喝 yêu hát
♦Nói lớn tiếng, la lên. § Cũng viết là yêu hát , yêu hát . ◇Tây du kí 西: Nhất tề yêu hát đạo: Tẩu liễu giá hầu tinh dã! Tẩu liễu giá hầu tinh dã : ! (Đệ lục hồi) Cùng nhau kêu lên: Con khỉ yêu quái chạy mất rồi! Con khỉ yêu quái chạy mất rồi!