e-hvtd v2.0 (9175)

南亞 nam á
♦Vùng đất ở phía nam châu Á.