e-hvtd v2.0 (9175)

吹飯 xuy phạn
♦Thổi cơm, nấu cơm.