e-hvtd v2.0 (9175)

叢林 tùng lâm
♦Rừng cây rậm rạp. ☆Tương tự: sâm lâm .
♦Chùa, tu viện, đạo tràng (Phật giáo).
♦Chỉ sinh tử luân hồi. ◇Trường A Hàm Kinh : Hà đẳng sinh nhị túc tôn, hà đẳng xuất tùng lâm khổ (Quyển ngũ ) , Những ai sinh thành Nhị Túc Tôn (Phật Đà), những ai thoát khỏi phiền não của sinh tử luân hồi.