e-hvtd v2.0 (9175)

即刻 tức khắc
♦☆Tương tự: tức thì .