e-hvtd v2.0 (9175)

卓異 trác dị
♦Tài năng xuất chúng, ưu việt. ☆Tương tự: trác việt .
♦Thời nhà Thanh, bộ Lại cứ ba năm tổ chức một kì khảo sát, viên quan có tài năng kiệt xuất được gọi là Trác dị . ◇Liêu trai chí dị : Phủ quân bất vong sở tự, vô hà, tể dĩ "Trác dị" văn , , (Xúc chức ) Quan tuần phủ không quên ơn (quan huyện), nên ít lâu sau, quan huyện cũng được phong làm bậc "Tài năng ưu việt".