e-hvtd v2.0 (9175)

受胎 thụ thai
♦Có mang. ☆Tương tự: thụ dựng .