e-hvtd v2.0 (9175)

受封 thụ phong
♦Thời nhà Chu, chỉ việc chư hầu nhận tước phong đất đai của vua phân phát cho. Sau, thụ phong có nghĩa là nhận ban thưởng của hoàng đế. Như đời Hán, Trương Khiên có công đi thám hiểm Tây Vực, thụ phong làm Bác Vọng Hầu .