e-hvtd v2.0 (9175)

受業 thụ nghiệp
♦Theo thầy học tập. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nguyên lai Trịnh Khang Thành danh Huyền, hiếu học đa tài, thường thụ nghiệp ư Mã Dung (Đệ nhị thập nhị hồi) , , Nguyên Trịnh Khang Thành tên là Huyền, chăm học nhiều tài, khi trước là học trò của Mã Dung. ★Tương phản: thụ nghiệp .
♦Tiếng học sinh tự xưng với thầy.