e-hvtd v2.0 (9175)

千載一時 thiên tải nhất thì
♦Nghìn năm mới có một lần. Nghĩa bóng: Cơ hội rất hiếm có. § Cũng nói là thiên tuế nhất thì .