e-hvtd v2.0 (9175)

千里 thiên lí
♦Nghìn dặm, chỉ đường dài.
♦Chỉ diện tích rộng lớn. ◇Thi Kinh : Bang kì thiên lí, Duy dân sở chỉ , (Thương tụng , Huyền điểu ) Cương vực nước rộng nghìn dặm, Là chỗ dân ở.